Základní organizace Litvínov

Aktuality

7. 9. 2023 se koná schůze ZO Litvínov. Bude se odevzdávat žádost o dotaci 1.D a hlášení o počtu včelstev. V případě odesílání hlášení elektronicky, společně se žádostí o dotaci 1.D bude odevzdána kopie hlášení o počtu včelstev.

Je nutné ještě také odevzdat statistiku. Kdo má včely mimo území ZO Litvínov, musí odevzdat také potvrzení o umístění včelstev.

VŠECHNY DOKUMENTY JSOU UMÍSTĚNY ZDE 1. D dotace

Schůze se koná tradičně v bývalé speciální škole U Bílého sloupu v Litvínově.

19. 1. 2023 - ČTVRTEK - se bude konat výroční schůze ZO včelařů Litvínov v bývalé Speciální škole u Bílého sloupu od 18 hodin. Na programu je mimo jiné také vyplacení dotací 1.D. Pokud se nebudete moci dostavit a převzít dotaci, je nutné udělit plnou moc. Vzor plné moci ke stažení Formuláře.

13. 10. 2022 je plánována schůze ZO Litvínov v bývalé Speciální škole u Bílého sloupu v Litvínově. Budou se rozdávat léčiva.

Kdo si nebude moci vyzvednout léčiva na schůzi, po domluvě je možné vyzvednutí e Víti Loukoty a Petra Emingera.

Dne 7. 9. je plánována schůze ZO Litvínov v bývalé Speciální škole u Bílého sloupu v Litvínově.
Na této schůzi se bude odevzdávat žádost o dotaci 1.D. K tomu je nutné přinést vyplněnou žádost, dále kdo má včelstva umístěna mimo území ZO Litvínov, tak i potvrzení o umístění včelstev, které musí potvrdit ZO, na které jsou umístěna včelstva. Dále je nutné u včelařů, kteří mají 100 a více včelstev přinést také čestné prohlášení de minimis.
Dále všichni musí přinést vyplněnou statistiku.
Všechny výše uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto emailu a jsou dostupné na 1. D dotace
Dále pro přijetí požadavku ZO Litvínov k 1.D dotaci, je nutné také přinést vyplněné hlášení do Hradišťka.

Dne 2. 2. 2022 od 18 hodin se koná členská schůze, kde bude vybírána měl. Tradičně se sejdeme v bývalé Speciální škole U Bílého sloupu. Podrobný návod pro odběr měli je zde Varroáza (kliknutím se otevře odkaz).

Současně bude vyplacena dotace 1.D. V případě, že si nemůžete dotaci vyzvednout, je třeba někoho pověřit a podepsat plnou moc. Ke stažení zde Formuláře (kliknout).

Členská schůze ZO Litvínov se přesouvá z 5. 10. 2021 na 13. 10. 202. Jako vždy se koná v bývalé Speciální škole U Bílého sloupu.

Dne 8. 9. 2021 se bude odevzdávat žádost o dotaci na zazimování 1.D. Společně s touto žádostí je nutné odevzdat také hlášení o počtu včelstev. Kdo posílal elektronicky, tak doloží kopii. BEZ TOHOTO HLÁŠENÍ NEBUDE PŘIJATA ŽÁDOST 1.D!

Odevzdávat se bude tradičně u bývalé Speciální školy u Bílého sloupu v Litvínově od 18 hodin.

Náhradní termín pro odevzdání je do 13. 9. 2021 u Petra Emingera či v Knihovně Most u Víti Loukoty. NUTNÉ PŘEDEM VOLAT 

Veškeré podklady jsou zde 1. D dotace (včetně žádosti, statistiky a atd....)




Dne 21. 7. 2021 se bude vydávat léčivo u bývalé Speciální školy u Bílého sloupu v Litvínově od 18 hodin. Nevyzvednuté léčivo bude následně k vyzvednutí u Petra Emingera.

Výplata dotace 1. D se uskuteční tuto středu tj. 28. 4. 2020 v 18:00 u bývalé Speciální školy u Bílého sloupu v Litvínově. V případě, že bude peníze přebírat někdo jiný, je nutné doložit plnou moc. Samotná plná moc je ke stažení na webových stránkách https://zo-litvinov2.webnode.cz/
V případě, že nelze převzít dotaci, kontaktujte Víta Loukotu. Kontakt je uveden zde.

Již byly odeslány emailem členům výsledky vyšetření měli na Varroázu. 

O termínu výplaty dotace 1D budeme informovat na webových stránkách ZO Litvínov a emailem.

Dne 3. 2. 2021 se bude od 18 hodin u bývalé Speciální školy U Bílého sloupu vybírat měl. Tato měl musí být odevzdána v obálkách Formuláře. Dále musí každý člen odevzdat vyplněný Záznam o léčení - ke stažení zde Formuláře. Bližší informace k odběru měli jsou zde Varroáza

VÝPLATA 1.D DOTACE BY MĚLA BÝT DLE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ SVAZU AŽ V ÚNORU ČI BŘEZNU. VČAS BUDOU POSKYTNUTY AKTUÁLNÍ INFORMACE

Členská schůze dne 7. 10. 2020 se nekoná z důvodu pandemie COVID. Léčiva jsou dostupná ve včelařských potřebách u pana Emingera a po telefonické domluvě u pana Loukoty. Telefonický kontakt naleznete v Kontakt .

S přáním pevného zdraví,

vedení ZO Litvínov

Dne 2. 9. 2020 se koná schůze ZO Litvínov. Na programu je odevzdání žádosti o 1.D dotaci. Potřebné dokumenty jsou na zo-litvinov2.webnode.cz/a1-d-dotace/

Společně se žádostí je nutné odevzdat také hlášení do Hradišťka a v případě, že jsou včelstva umístěna mimo území ZO Litvínov, tak také Prohlášení o umístění včelstev. 

Pokud se nemůžete dostavit na schůzi, potřebné dokumenty doručte mne nebo panu Loukotovi nejpozději do 9. 9. 2020. Po tomto termínu již nebude zadministrována žádost o dotaci.


Vážení přátelé ,

při jarních prohlídkách bylo hlášeno velké množství roztočů na včelách. Je možné, že

vzhledem k velmi teplému průběhu zimy může být větší výskyt roztočů všeobecně i přes správné podzimní léčení.

Proto doporučujeme zaměřit se při jarních prohlídkách na výskyt roztočů přímo na včelách.

Pokud zaregistrujete vyšší výskyt, je možnost přeléčení nátěrem plodu / M 1 - při množství plodu do 10 dm čtverečních na úl / , Formidolem nebo Varomedem .

Schůze 4. 3. 2020

Schůze je výroční, kde se bude také volit předsednictvo.

Program schůze



Schůze 5. 2. 2020

Na této schůzi se odebírá měl.

Z důvodu jarních prázdnin se přesouvá výroční schůze až na 4. 3. 2020. Zároveň bude tato schůze volební, kdy se musí zvolit nove předsednictvo.

Jakým způsobem označit vzorky měli je uvedeno v části léčení. Navíc je nutné nechat udělat přeléčení na mor.

Plán schůzí

na záložce KALENDÁŘ naleznete plán schůzí na rok 2020

Výzva na podporu včelařů Ústeckého kraje

Dne 20. 1. 2020 byla vyhlášena výzva na podporu včelařů Ústeckým krajem. Bližší informace naleznete zde Dotace Ústecký kraj


© 2018 Základní organizace Litvínov. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky